kocasinan şirket rehberi

ASANSÖR NEDİR

Asansör tarihi, 19. yüzyılda bazı maden ocaklarıında  gerekli maddelerin taşınması için yük asansörleri kullanılmaktaydı. Sonrasında insanların can güvenliğini tehlikeye atmayan ilk asansörlerin yapılmasına 19. yüzyıl ortalarında yapıldı. Bu döneme kadar kentlerdeki yapılar insanların merdivenle erişim sağlayabileceği yükseklikte, en çok beş altı katlı yapılmakta idi.

 

Bu güvenli asansörler buhar gücü ile çalışıyordu. Bu asansörlerde buhar makinesi bir tamburu döndürüyor, asansör kabinini çeken halat da tıpkı makaralı balık oltalarında olduğu gibi bu tamburun üzerine sarılıyordu. Günümüzde  inşaatlardaki gırgır makinalarının çalışma prensibinde olduğu gibi. Asansörü Elisha Graves icat etmiştir.

 

ASANSÖR MONTAJ

Asansör Montajı, asansör diye tanımlanan ürünün ortaya çıkmasını sağlayan imalat için asansör motorunun, asansör kabininin, asansör elektrik devrelerinin, asansör kontrol panosunun, asansör güvenlik devrelerinin bir araya getirme işlemidir. Nasıl bir bina, AVM, fabrika temelinin atıldığı yerde inşa ediliyorsa asansör de böyledir. Bina temelinden başlayarak asansör için bırakılan kuyu boşluğunda kuyu dibinden başlayan yer de asansörün temelidir. Asansör kuyusu (şaftı) bu temel üzerine inşa edilir. Asansör de bu kuyuya (şafta) standartların öngördüğü şartlarda asansör montajı yapılarak tesis edilir. Asansör montajı bir başka değişle asansörün inşası anlamına da gelmektedir.

 

ASANSÖR BAKIM

Asansör bakımlarının aylık olarak yapılması Sanayi bakanlığı tarafından zorunlu kabul edilmiştir. Yeni binalara yeni takılan asansörün bakımını garanti süresi doluncaya kadar asansörü takan servis ya da asansör montaj firması ücreti karşılığında yapmak zorundayken, garanti süresi sona erdikten sonra asansör bakımının yaptırılması için başka bir servis ya da asansör şirketi ile de anlaşılabilir. Ancak her zaman asansör bakımını üstlenen bir firma bulunmak zorundadır.

 

Asansör bakımı yetkili servis tarafından iki aşamada gerçekleşir. Asansör Muayenesi denen ilk aşamada asansör teknik elemanları tarafından elle ve gözle asansörün mevcut durumu tespit edilir. Servis denilen ikinci aşamada ise asansör bakımı için gerekli işlemler yapılır. Asansör bakımında asansörlerin revizyon gerektirmesi, asansörlerin yenilenmesi gerekli görüldüğünde bina sorumlusu yada görevlisi onayı ile onarım işlemleri gerçekleştirilir.

 

ASANSÖR MÜHENDİSLİĞİ

Asansörün bulunduğu bina hesaplarına  göre teknik dosyanın içeriği ilgili ürüne uygun olarak ayrı düzenlenir.

 

Kural olarak, teknik dosya asansörün tasarım, üretim ve işleme özelliklerini içermelidir.

 

Dosya kapsamındaki ayrıntılar asansörün yapısına ve teknik açıdan ürünün ilgili direktifin temel gereklerine uygunluğunu göstermek için gerekli olan her şeye  dayanmaktadır.

 

ASANSÖR KABİN

Asansör kabinleri, yüklerin ve insanların katlar arasındaki taşınmasında kullanılan çelik profil iskelet ile askı halatlarına bağlı, kapılı veya kapısız olabilen çelik konstrüksiyonlardır. Asansör kabinleri çelik bir zemin ve taşıyıcı bir iskeletten meydana getirilir. Asansör kabinleri iskeleti yan duvarlar ve tavanla kaplanarak kapalı bir hacim yaratılır. Kabinler asansör trafik durumuna ve taşıdıkları yük miktarı ve cinsine göre şekillendirilir.

 

Asansör kabinleri kapılı ve kapısız olmak üzere iki tarzda bulunabilir. Kabin kapısının bulunmaması hâlinde giriş yönündeki kuyu duvarı sıvalı ve pürüzsüz olmalıdır. Taban alanı, fazla yüklenmemesi için, taşınan insan sayısına göre üstten sınırlandırılmıştır. Otomatik kumandalı asansörlerde, kabin içinde kat kumanda, alarm ve durdurma düğmeleri takımı ya da vatmanlı asansörlerde kumanda kolu vardır. Otomatik kapılılarda kabin içinde kat göstergesi de bulunur. Kılavuz raylara 4 noktada dayanan kayıcı elemanlar ya da lastik rulolar, asansör kabinleri dıştan alt ve üst bölümlerine konulur. Asansör paraşüt düzeni kabinin üst ya da alt kirişlerine yerleştirilir.

 

ASANSÖR BUTONLARI

Asansör butonları kabin içerisinde ve dışarısında olmak üzere tasarlanmıştır. Bununla beraber son dönemde cam dokunmatik asansör butonları standartlar gereği (engelli kullanımı için) yasaklanmış olup çok sayıda çeşitli butonlar mevcuttur.

 

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ

Asansör yönetmelikleri Bilim Sanayi ve Ticaret bakanlığı tarafından düzenli olarak yenilenmekte olup, 95/16/AT yönetmeliğinde son yapılan değişikliklere göre uygulamalar yapılmaktadır. Asansörlerin bakım ve işletme de her yıl düzenli olarak muayeneleri yapılması gerekli olup ilgili belediyelerce ihale usul ve esaslarına uygun olarak A tipi muayene kuruluş firmaları ile anlaşma yapmaktadır. Anlaşma çerçevesinde bakanlığın sabit asansör muayene fiyatlarına göre A tipi muayene kuruluşları muayene yapmakta ve ücretlerini standartlara göre tahsil etmektedirler. Asansör bakımları ise sanayi bakanlığının belirlediği gibi belirli bir ücret karşılığında standartlara uygun şekilde ayda bir yapılması zorunludur. Bina yöneticileri bu süreçlerin tamamını takip etmekle mükellef olup, yapılmasına müsaade etmeyen yada yapmayan bina yöneticilerine yine bakanlığın belirlediği şekilde ceza uygulaması bulunmaktadır.